EbaSport Uncategorized Organizacja zawodów sportowych – obowiązki

Organizacja zawodów sportowych – obowiązki

sportowe

sportoweOrganizacja imprezy sportowej niesie za sobą szereg obowiązków, których celem jest przede wszystkim bezpieczeństwo zarówno zawodników, jak i publiczności, a także zachowanie wszelkich norm i procedur w razie zajścia niespodziewanych wydarzeń i wypadków. To także konieczna kontrola techniczna wszystkich urządzeń i zaplecza. Przyjrzyjmy się bliżej obowiązkom organizatora.
Pierwszym krokiem do sprawnej organizacji imprezy jest powołanie Komitetu, w którego skład wejdą osoby odpowiedzialne za koordynację i podejmowanie decyzji. Komitet wyznacza z kolei osoby zabezpieczające konkretne zadania. To m. in. zapewnienie obsługi biura zawodów (materiały biurowe, xero, regulamin, zasady losowania itp.), a także obsługi medycznej (ilość ratowników medycznych uzależnia się od przewidywanej ilości zgromadzonych gości) oraz ścisłe określenie programu.

Kolejny istotny punkt organizacji to zaplecze techniczne. Dobry stan obiektu gwarantuje bezpieczny przebieg zawodów. Jest to m.in. kontrola stanu i obecności poszczególnych elementów takich jak: szatnie, natryski, widownia, stoły, nagłośnienie, wyznaczenie ścieżek, którymi będą poruszać się uczestnicy itp.

O organizacji zawodów pływackich przeczytasz na www.swim.info.pl.

Zgromadzenie kilku do kilkudziesięciu tysięcy ludzi wymaga doświadczonego nadzoru. Najpopularniejszym rozwiązaniem jest zatrudnienie profesjonalnej firmy ochroniarskiej, która zabezpiecza wejście na stadion, plac lub inne miejsce imprezy sportowej poprzez przeszukiwanie bagaży podręcznych, a także kontroluje przebieg zawodów, obserwując uczestników, wyprowadzając tych wykazujących się agresją czy pod wpływem alkoholu.

Nie należy zapominać również o porządku i higienie w miejscu wydarzenia sportowego. To zarówno utrzymywanie nienagannego stanu podczas samej imprezy, jak i sprzątanie po imprezie sportowej z wykorzystaniem odpowiedniego personelu, sprzętu i środków czystości. Bardzo ważne jest zapewnienie oznakowanych sanitariatów oraz dostępu do czystej wody.

Podobne treści